Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Τίτλος Δημοσίευση
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια καταμετρητή χαρτονομισμάτων 18/10/2017 13:13
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια εκτυπωτή 18/10/2017 13:08
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια γραφικής ύλης 18/10/2017 12:48
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια εξαρτημάτων σωληνώσεων ύδρευσης 17/10/2017 14:33
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια γραφικής ύλης 17/10/2017 14:13
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μεταφορά αγαθών 16/10/2017 13:33
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ειδών καθαριότητας 13/10/2017 13:56
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση μεταφοράς αγαθών 13/10/2017 13:54
Τεύχη δημοπράτησης έργου: Εσωτερική οδοποιία Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου 12/10/2017 11:08
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια φρέσκου γάλακτος 28/09/2017 10:35
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια Η/Υ 31/08/2017 12:17
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ηλεκτρονική προβολή του Δήμου στο διαδίκτυο 31/08/2017 12:15
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την λογιστική υποστήριξη του Δήμου 30/08/2017 12:15
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια πινακίδων σήμανσης 30/08/2017 12:13
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 30/08/2017 12:10
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ασφάλιση των οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου 13/07/2017 12:50
Πρόσκληση Προκαταρκτικής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση δημοτικού χώρου εντός του οικισμού Πουρίου της ομώνυμης Τ. Κ. της Δ. Ε. Ζαγοράς του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου 11/07/2017 12:11
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υλικών ύδρευσης 10/07/2017 13:28
Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων κίνησης - θέρμανσης 2017 07/07/2017 14:27
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια Η/Υ για ΚΕΠ 03/07/2017 08:56
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια Η/Υ - SERVER 03/07/2017 08:51
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υλικών ύδρευσης 03/07/2017 07:55
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υλικών συντήρησης λοιπών εγκαταστάσεων 29/06/2017 14:02
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια πινακίδων σήμανσης και ειδών κυκλοφοριακής σήμανσης 29/06/2017 13:30
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια διαφόρων ειδών και εξαρτημάτων σωληνώσεων ύδρευσης 29/06/2017 13:15
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών - ορκωτοί λογιστές 29/06/2017 12:16
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 28/06/2017 14:29
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασίες συντήρησης κεντικών σχαρών Τ.Κ. Πουρίου 27/06/2017 14:27
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια διαφόρων εξαρτημάτων σωληνώσεων 26/06/2017 12:20
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 24/06/2017 13:10

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com