Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Τίτλος Δημοσίευση
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 14/02/2017 11:03
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων 09/02/2017 11:58
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια δομικών υλικών 07/02/2017 14:20
Προσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια δομικών υλικών 01/02/2017 13:58
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση εργασιών καθαρισμού καλντεριμιών Τ.Κ. Μουρεσίου 19/12/2016 14:07
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση εργασιών αποκατάστασης ζημιών στο αγρ. δικτυο Τ.Κ. Αγ. Δημητρίου με μηχανικά μέσα 19/12/2016 14:04
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασίες καθαρισμού δεξαμενών άρδευσης Δ.Ε. Ζαγοράς 14/12/2016 14:35
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υλικών και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 12/12/2016 14:24
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για καθαρισμό οδικού δικτύου Δ.Ε. Ζαγοράς με μηχ/κά μέσα 12/12/2016 11:07
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση εργασιών τοποθέτησης ξύλινων κικγλιδωμάτων 12/12/2016 11:03
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υλικών ύδρευσης 12/12/2016 10:59
Ορθή επανάληψη Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού χριστουγεννιάτικου στολισμού 08/12/2016 13:36
Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για προμήθεια καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών για το έτος 2017 07/12/2016 11:05
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για καθαρισμό αρδευτικών αυλάκων με μηχάνημα Δ.Κ. Ζαγοράς 06/12/2016 14:00
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση εργασιών φρεατίου άρδευσης Τ.Κ. Πουρίου 05/12/2016 13:54
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση εργασιών συντήρησης αρδευτικών αυλάκων Δ.Κ. Ζαγοράς 02/12/2016 13:56
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασίες καθαρισμού δεξαμενών άρδευσης Δ.Ε. Μουρεσίου 02/12/2016 11:35
Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση 25/11/2016 10:17
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια δομικών υλικών για αποκατάσταση ζημιών Δ.Ε. Μουρεσίου 23/11/2016 11:59
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποκατάσταση ζημιών στο δίκτυο ύδρευσης Δ.Ε. Μουρεσίου 22/11/2016 13:45
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια συστημάτων αναβάθμισης δικτύων ύδρευσης 21/11/2016 14:45
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασίες καθαρισμού πηγών ύδρευσης στην Δ.Ε.Ζαγοράς 17/11/2016 10:08
Ανακοίνωση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: 'Εργα οδοποιίας Δ.Ε. Μουρεσίου 17/11/2016 09:40
Ανακοίνωση για πρόσληψη γυμναστή ΙΔΟΧ διάρκειας (8) οκτώ μηνών 16/11/2016 09:33
Πίνακες αποτελεσμάτων επιλογής υποψηφίων της υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2016 ανακοίνωσης για πρόσληψη ενός ατόμου, ΠΕ Διοκητικού ΙΔΟΧ διάρκειας οκτώ μηνών 11/11/2016 13:59
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια δομικών υλικών 11/11/2016 13:50
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια φαρμακευτικού υλικού 03/11/2016 12:29
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ασφάλιση οχημάτων της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου 02/11/2016 12:29
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ασφάλιση οχημάτων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 02/11/2016 12:20
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ασφάλιση οχημάτων του Δήμου 02/11/2016 12:15

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com