Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Τίτλος Δημοσίευση
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια αναλώσιμων Η/Υ 26/10/2017 12:36
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια εκτυπωτή 26/10/2017 12:32
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συντήρηση και επισκευή Η/Υ 26/10/2017 12:28
Ορθή Επανάληψη - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διοργάνωση εκδηλώσεων 25/10/2017 11:56
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διοργάνωση εκδηλώσεων 24/10/2017 14:19
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια λοιπού εξοπλισμού ύδρευσης 20/10/2017 13:41
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ειδών ύδρευσης 20/10/2017 12:40
Περίληψη ανακοίνωσης υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2017, για πρόσληψη δύο ατόμων, ΙΔΟΧ οκτώ μηνών 20/10/2017 11:51
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατασκευή και τοποθέτηση ξύλινων αλαξιέρων 20/10/2017 09:39
Ανακοίνωση για την πρόσληψη γυμναστή με σύμβαση ΙΔΟΧ οκτώ μηνών Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ. 20/10/2017 09:22
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών για πιστοποίηση προγράμματος 19/10/2017 14:25
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών τακτικού ελέγχου από ορκωτό λογιστή 19/10/2017 14:17
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συντήρηση και επισκευή Η/Υ 19/10/2017 12:48
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παράθεση δύο γευμάτων 19/10/2017 12:44
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια λοιπών αναλώσιμων Η/Υ 18/10/2017 13:22
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια καταμετρητή χαρτονομισμάτων 18/10/2017 13:13
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια εκτυπωτή 18/10/2017 13:08
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια γραφικής ύλης 18/10/2017 12:48
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια εξαρτημάτων σωληνώσεων ύδρευσης 17/10/2017 14:33
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια γραφικής ύλης 17/10/2017 14:13
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μεταφορά αγαθών 16/10/2017 13:33
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ειδών καθαριότητας 13/10/2017 13:56
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση μεταφοράς αγαθών 13/10/2017 13:54
Τεύχη δημοπράτησης έργου: Εσωτερική οδοποιία Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου 12/10/2017 11:08
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια φρέσκου γάλακτος 28/09/2017 10:35
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια Η/Υ 31/08/2017 12:17
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ηλεκτρονική προβολή του Δήμου στο διαδίκτυο 31/08/2017 12:15
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την λογιστική υποστήριξη του Δήμου 30/08/2017 12:15
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια πινακίδων σήμανσης 30/08/2017 12:13
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 30/08/2017 12:10

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com