Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Τίτλοςφθίνουσα ταξινόμηση Δημοσίευση
Ανακοίνωση για υποβολή αιτήσεων για την πρόληψη άρδευσης 24/04/2024 07:37
Ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης και επιλογή μελών για έργα 04/07/2019 10:12
Ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης ΜηΜΕΔ και δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης 05/07/2019 14:27
Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ και δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης 24/11/2021 14:16
Ανακοίνωση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: 'Εργα οδοποιίας Δ.Ε. Μουρεσίου 17/11/2016 09:40
Ανακοίνωση πρόσληψης (10) ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ (8) μηνών 19/07/2018 10:31
Ανακοίνωση πρόσληψης (10) εργατών καθαριότητας με σύμβαση ΙΔΟΧ (2) μηνών 05/06/2018 14:12
Ανακοίνωση πρόσληψης (10) εργατών καθαριότητας με σύμβαση ΙΔΟΧ (2) μηνών 02/08/2018 14:31
Ανακοίνωση πρόσληψης (10) εργατών καθαριότητας με σύμβαση ΙΔΟΧ (2) μηνών 05/02/2019 14:24
Ανακοίνωση πρόσληψης (10) εργατών καθαριότητας με σύμβαση ΙΔΟΧ (2) μηνών 08/07/2019 08:46
Ανακοίνωση πρόσληψης (14) υδρονομέων άρδευσης με σύμβαση (5) μηνών μερικής απασχόλησης 27/03/2018 11:04
Ανακοίνωση πρόσληψης (2) ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ (8) μηνών, ΠΕ και ΤΕ 06/12/2018 14:24
Ανακοίνωση πρόσληψης (4) ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ (2) μηνών 13/03/2019 11:22
Ανακοίνωση πρόσληψης (5) εργατών καθαριότητας με σύμβαση ΙΔΟΧ (2) μηνών 30/11/2018 14:34
Ανακοίνωση πρόσληψης δέκα (10) ατόμων ΙΔΟΧ με δίμηνη σύμβαση 30/04/2019 14:49
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΕΚΑ (10) ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΔΙΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 06/07/2022-11/07/2022) 05/07/2022 12:12
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 (ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 27/04/2022-06/05/2022) 26/04/2022 13:13
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΥΟ (2) ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΔΙΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 28/01/2022 13:40
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 13/07/2022-18/07/2022) 12/07/2022 08:16
Ανακοίνωση πρόσληψης ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 18/12/2017 13:58
Ανακοίνωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ (1) ατόμου Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής διάρκειας (8) μηνών για το Πρόγραμμα 'Αθληση γι Όλους 2018 -2019 29/11/2018 14:06
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ. 20/11/2023 18:21
Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ πέντε (5) ατόμων, 24/02/2021 14:11
Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2020 για πρόσληψη 2 ατόμων, ΙΔΟΧ διάρκειας 12 μηνών για την Δράση Κέντρου Κοινότητας 28/12/2020 14:19
Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2020 για πρόσληψη 7 ατόμων ΙΔΟΧ διάρκειας 8 μηνών 28/02/2020 11:54
Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2016 πρόσληψης ενός (1) ατόμου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών 25/10/2016 11:37
Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2020 για πρόσληψη 1 ατόμου ΔΕ Διοικητικού ΙΔΟΧ διάρκειας 8 μηνών 28/02/2020 12:26
Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2024 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ΙΔΟΧ, προθεσμία από 7 έως 16/2/24 06/02/2024 13:41
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΚΑ (10) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 8ΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 12-03-2024 ΕΩΣ 15-03-2024 11/03/2024 14:18
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:7730/04-08-2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 26/08/2022 14:19

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com