Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2016 πρόσληψης ενός (1) ατόμου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης: 

25/10/2016

Αριθμός Προκήρυξης: 

2

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 

8653

Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 

Πέμπτη, 13 Οκτώβριος, 2016

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου, που εδρεύει στη Ζαγορά Ν. Μαγνησίας:

Για περισσότερα διαβάστε εδώ:

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com