Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΡΓΑΤΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023.

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης: 

29/09/2023

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 

9456

Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 

Παρασκευή, 29 Σεπτέμβριος, 2023

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com