Νέα - Ανακοινώσεις / Δελτία Τύπου

Ανακοίνωση για παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων καθαρισμού οικοπέδων εν όψει Αντιπυρικής Περιόδου 2024

Παρ, 17/05/2024 - 13:30

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Αντιπυρική περίοδος: Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων καθαρισμού οικοπέδων

Το τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου υπενθυμίζει σε όλους τους δημότες πως η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και επίσημα από την 1η Μαΐου 2024 και θα διαρκέσει έως και τις 31 Οκτωβρίου 2024, καθ’ όλη τη διάρκεια της οποίας οι ιδιοκτήτες οικόπεδων και ακάλυπτων χώρων είναι υποχρεωμένοι να μεριμνούν για τον καθαρισμό τους και τη διατήρησή τους σε ασφαλή κατάσταση.

Η σχετική προθεσμία έληξε την 30ή Απριλίου 2024 και προέβλεπε, μετά τον καθαρισμό, την υποχρεωτική υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων πυροπροστασίας των ιδιοκτησιών τους στο «Εθνικό Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών». Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 20/2024 Πυροσβεστική Διάταξη, η προθεσμία υποβολής δήλωσης στο Μητρώο παρατάθηκε μέχρι την 31η Μαΐου 2024:

 «Οι υπόχρεοι για την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, όπως αυτοί καθορίζονται, οφείλουν μέχρι την 30η Απριλίου κάθε έτους να προβαίνουν στην υποβολή αυτής στο Εθνικό Μητρώο τήρησης μέτρων προληπτικής πυροπροστασίας του άρθρου 53Α του ν. 4662/2020 (Α’ 27), μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (Υ.Κ.Κ.Π.Π.), ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων πυροπροστασίας των ιδιοκτησιών τους. Για το πρώτο έτος σύστασης του μητρώου ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής υπεύθυνης δήλωσης των υπόχρεων ορίζεται η 31η Μαΐου 2024.»

 Η σχετική πλατφόρμα του Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την υποβολή δήλωσης εκπλήρωσης υποχρεώσεων πυροπροστασίας αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τις επόμενες ημέρες. Μέχρι την έναρξή της οι υπόχρεοι ιδιοκτήτες μπορούν να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση στον Δήμο Ζαγοράς - Μουρεσίου, ή αποστέλλοντας συμπληρωμένο το έντυπο στο dzag.mour@gmail.com.

 Υπενθυμίζουμε ότι στους υπόχρεους που δεν προβαίνουν σε καθαρισμό και δεν υποβάλλουν τη σχετική δήλωση, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ, ενώ δειγματοληπτικοί έλεγχοι θα διενεργούνται και σε όσους υπέβαλαν δήλωση, με αυστηρές ποινές εάν αποδεικνύεται ψευδής. Επίσης, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης στην υποχρέωση καθαρισμού εκ μέρους του ιδιοκτήτη, τον καθαρισμό αναλαμβάνει αυτεπαγγέλτως ο Δήμος και  καταλογίζεται εξ ολοκλήρου στους υπόχρεους η δαπάνη καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών, το ποσό αυτής θα είναι σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Κανονισμός Καθαριότητας του Δήμου.

 ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

 

Οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές ή υπομισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται σε:

  • Περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων,
  • Περιοχές εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο,
  • Εκτάσεις που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μ. από τα όρια των ανωτέρω περ. (α) και (β), κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας και
  • Εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα, για τις εκτάσεις που δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τον δασικό χάρτη της περιοχής και κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας.

 Εξαιρούνται: διαμορφωμένοι, συντηρημένοι κήποι ή φυτευμένες επιφάνειες ακάλυπτων χώρων κτιρίων, πολυκατοικιών, κ.α. των ανωτέρω περιοχών και εκτάσεων.

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Ο απαιτούμενος καθαρισμός περιλαμβάνει:

  • Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα.
  • Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.
  • Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.
  • Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους.
  • Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.
  • Ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.

  Από το Δήμο Ζαγοράς - Μουρεσίου

Σχετικά Αρχεία

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com