Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

«Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου» με έδρα τη Ζαγορά.

Σκοπός

Έργο κάθε σχολικής επιτροπής είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλωσίμων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δευτεροβάθμιας σχολικής επιτροπής του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου αποτελείται από ένδεκα (11) μέλη που ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου .

Τέσσερις (4) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου. Δύο (2) μέλη της πλειοψηφίας με δύο αναπληρωματικούς.

 • 1ο μέλος τακτικό Πρόεδρος, Βασταρδής  Κωνσταντίνος
 • 2ο μέλος τακτικό Αντιπρόεδρος, Καουνάς Βασίλειος

Αναπληρωματικά μέλη

 • 1ο μέλος αναπληρωματικό, Αλτίνης Ανέστης
 • 2ο μέλος αναπληρωματικό, Ρεπανίδης Βασίλειος

Δύο (2) τακτικά μέλη της μειοψηφίας όλων των παρατάξεων:

 • 1ο μέλος τακτικό, Μπρίζης Θεόδωρος
 • 2ο μέλος τακτικό, Καμπούρης Νικόλαος

Δύο μέλη (2) αναπληρωματικά όλων των παρατάξεων:

 • 1ο μέλος αναπληρωματικό, Τσαπράζης Βασίλειος
 • 2ο μέλος αναπληρωματικό, Κουρελάς Τριαντάφυλλος

Τέσσερις  (4) διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με αναπληρωτές. Δύο από το Γυμνάσιο και δύο από το Λύκειο.

 • 1ο μέλος τακτικό, Ο Διευθυντής του Γυμνασίου Ζαγοράς
 • 2ο μέλος τακτικό, Ο Διευθυντής του Γυμνασίου Τσαγκαράδας
 • 3ο μέλος τακτικό, Ο Διευθυντής του Λυκείου Ζαγοράς
 • 4ο μέλος τακτικό, Ο Διευθυντής του Λυκείου Τσαγκαράδας

Αναπληρωματικά μέλη

 • 1ο μέλος αναπληρωματικό, Ονοματεπώνυμο
 • 2ο μέλος αναπληρωματικό, Ονοματεπώνυμο
 • 3ο μέλος αναπληρωματικό, Ονοματεπώνυμο
 • 4ο μέλος αναπληρωματικό, Ονοματεπώνυμο

Δύο  (2) εκπρόσωποι και αναπληρωματικοί της ένωσης γονέων και αν δεν υπάρχει των συλλόγων γονέων. Ο ένας θα προέρχεται από την Τοπική Κοινότητα Μουρεσίου και ο Έτερος από την Τοπική Κοινότητα Ζαγοράς.

 • 1ο μέλος τακτικό, Σάββα Νίκη
 • 2ο μέλος τακτικό, Μακρόπουλος Ευάγγελος

Αναπληρωματικά μέλη

 • 1ο μέλος αναπληρωματικό, Παπούλια Χριστίνα
 • 2ο μέλος αναπληρωματικό, Νάνου Μερόπη

Ένας (1)  εκπρόσωπος της μαθητικής κοινότητας, της μεγαλύτερης κατά μεγέθους σχολικής μονάδας.

 • 1ο μέλος τακτικό, Θα οριστεί από τον Μαθητικό Σύλλογο Λυκείου Ζαγοράς, έπειτα από την διενέργεια των μαθητικών εκλογών.
ΣυνημμένοΜέγεθος
Αρχείο 192.2014.docx39.27 KB

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com