Κ.Ε.Π.

Στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου λειτουργεί ένα ΚΕΠ στην Τσαγκαράδα στα γραφεία του πρώην Δημαρχείου Μουρεσίου. Τα ΚΕΠ δημιουργήθηκαν με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών το Σεπτέμβρη του 2002 και καθημερινώς δέχεται εκατοντάδες πολίτες. Λειτουργεί Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 07:00 – 15:00. 

Παρέχουν πληθώρα διοικητικών πληροφοριών και διεκπεραιώνει απλές ή σύνθετες υποθέσεις, (από την υποβολή μιας αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης ) σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Χρήσιμες πληροφορίες για τις υπηρεσίες που διεκπεραιώνουν τα Κ.Ε.Π μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα όλων των ΚΕΠ της χώρας στη διεύθυνση  http://www.kep.gov.gr.

Ουσιαστικά παρέχουν 3 κατηγορίες υπηρεσιών: 

  1. Ενημερώνουν και πληροφορούν για θέματα Δημόσιας Διοίκησης - Διακηρύξεις κ.λ.π. 
  2. Εξυπηρετούν σε επικυρώσεις εγγράφων, θεωρήσεις υπογραφών, φορολογικές ενημερότητες κ.λ.π. 
  3. Παρέχουν, ύστερα από συνεργασία με δημόσιες υπηρεσίες, πολλών ειδών πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, έγγραφα κ.λ.π.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Τηλέφωνο2426350225, 50226
Τηλέφωνο-Φαξ2426048900
E-maild.mouresiou@kep.gov.gr

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com