Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Τίτλος Δημοσίευση
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της δαπάνης: Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα» 08/08/2023 10:09
Ανακοίνωση για πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας δύο (2) μηνών, πέντε (5) ατόμων, για την κάλυψη κατεπειγουσών πρόσκαιρων ή εποχικών αναγκών 02/08/2023 14:13
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της δαπάνης: Προμήθεια υλικών ύδρευσης - άρδευσης για την άμεση αποκατάσταση ζημιών από Θεομηνίες», στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου 02/08/2023 13:14
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων 01/08/2023 13:54
Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την ανάθεση εργασιών με τίτλο: «Πρόληψη κ αντιμετώπιση ζημιών κ καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες – Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης του αγροτικού οδικού δικτύου Δ. Ζαγοράς Μουρεσίου» 25/07/2023 13:34
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της δαπάνης: Προμήθεια Δομικών Υλικών για την πρόληψη κ αντιμετώπιση ζημιών από Θεομηνίες 20/07/2023 10:58
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της δαπάνης: Προμήθεια υλικών ύδρευσης - άρδευσης για την άμεση αποκατάσταση ζημιών από Θεομηνίες», στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου 11/07/2023 13:58
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Γεωλογική αντιμετώπιση στην παραλιακή ζώνη του Παπά Νερό 11/07/2023 09:34
Ανακοίνωση για πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά πέντε (5) ατόμων, 07/07/2023 13:27
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της δαπάνης: Προμήθεια Δομικών Υλικών για την πρόληψη κ αντιμετώπιση ζημιών που προκαλούνται από Θεομηνίες 04/07/2023 12:21
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 55 - 67 ΕΤΩΝ 03/07/2023 10:53
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσιών από τον ιστότοπο WWW.E-DIMOS.GR (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΒΑΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ)» 30/06/2023 11:11
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της δαπάνης: Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό δασικού οδικού δικτύου για τις ανάγκες της πυροπροστασίας 08/06/2023 14:26
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υπηρεσίας: «Καθαρισμός Παραλιών Δ.Ζαγοράς-Μουρεσίου» 31/05/2023 10:54
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της δαπάνης: Αποκλάδωση – καθαρισμός φυσικής βλάστησης δασικού οδικού δικτύου για τις ανάγκες της πυροπροστασίας 29/05/2023 13:44
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της δαπάνης: Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό δασικού οδικού δικτύου για τις ανάγκες της πυροπροστασίας 29/05/2023 12:57
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της δαπάνης: Προμήθεια σιδηροκολώνων (δοκοί ήττα) για την αποκατάσταση ζημιών στο δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ Μουρεσίου 24/05/2023 12:34
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της δαπάνης: Προμήθεια λάστιχων για τη μεταφορά νερού σε δεξαμενές άρδευσης για δράσεις πυροπροστασίας 24/05/2023 11:21
Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για το έργο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (θέσεις ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΘΡΑ Τ.Κ. ΚΙΣΣΟΥ - Τ.Κ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ κ ΣΥΝ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ)» 23/05/2023 11:13
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της πράξης: «AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ» 23/05/2023 11:07
Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού και παραλίας 18/05/2023 12:43
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΜΠΩΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» 16/05/2023 08:24
Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών για απευθείας ανάθεση έργου για την αποκατάσταση πέτρινου τοιχίου αντιστήριξης Αγ. Γεώργιος Ζαγοράς 12/05/2023 21:59
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υπηρεσίας: Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης του τμήματος εσωτερικού ελέγχου» 12/05/2023 10:12
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ανάθεση της υπηρεσίας: Ένταξη, του διώροφου δημοτικού κτιρίου στην κεντρική πλατεία του Ανηλίου 11/05/2023 13:31
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 04/05/2023 13:14
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ 03/05/2023 19:51
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υπηρεσίας: «Ανάθεση υπηρεσιών για την σήμανση πεζοπορικών διαδρομών (μονοπάτια) του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου» 03/05/2023 11:50
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της δαπάνης: Προμήθεια υλικών ύδρευσης - άρδευσης για την άμεση αποκατάσταση ζημιών από Θεομηνίες» 03/05/2023 10:35
Προκήρυξη διαγωνισμού για ναυαγοσωστική κάλυψη και οριοθέτηση παραλιών 26/04/2023 14:06

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com