Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Τίτλοςαύξουσα ταξινόμηση Δημοσίευση
Τεύχη δημοπράτησης έργου: Εσωτερική οδοποιία Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου 12/10/2017 11:08
Τελικός πίνακας επιτυχόντων υποψηφίων ΥΕ καθαριστών - καθαριστριών σχολικών μονάδων 26/08/2021 12:17
Συνοπτικός διαγωνισμός έργου: Εσωτερική οδοποιία Δ.Ε. Ζαγοράς 12/04/2017 10:19
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ (ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΑΤΟΜΩΝ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 19/08/2023 14:42
Προσωρινοί πίνακες κατάστασης επιτυχόντων υποψηφίων ΥΕ καθαριστών - καθαριστριών σχολικών μονάδων 23/08/2021 11:01
Προσωρινά αποτελέσματα πρόσληψης Π.Ε. Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής 13/12/2018 14:10
Πρόσληψης ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 03/12/2020 09:20
Πρόσληψης ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 24/09/2014 11:11
Πρόσληψης δύο (2) Επιστημονικών Συνεργατών βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 29/02/2024 13:50
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση του έργου: "Επισκευή στέγης Δημ. Σχολείου Ανηλίου 11/04/2023 14:39
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Γεωλογική αντιμετώπιση στην παραλιακή ζώνη του Παπά Νερό 11/07/2023 09:34
Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών για απευθείας ανάθεση έργου για την αποκατάσταση πέτρινου τοιχίου αντιστήριξης Αγ. Γεώργιος Ζαγοράς 12/05/2023 21:59
Πρόσκληση συμμετοχής στην διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου της δημόσια σύμβασης προμήθειας καυσίμων 14/12/2018 12:50
Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για την σύνταξη μελέτης αποκατάστασης και βελτίωση αγροτικής οδοποιίας 04/12/2020 16:35
Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για την επιλογή αναδόχου για την ανακατασκευή του αύλειου χώρου Ενιαίου Δημ. Σχολείου Δ.Ε. Ζαγοράς 23/12/2020 14:37
Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για την επιλογή αναδόχου για συντήρηση και αποκατάσταση αγροτικού δικτύου 25/09/2018 15:59
Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για την επιλογή αναδόχου για αποκατάσταση ζημιών από την θεομηνία 17/07/2019 08:14
Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για την επιλογή αναδόχου για αποκατάσταση ζημιών από την θεομηνία 28/01/2019 14:08
Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για την επιλογή αναδόχου για αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στο παραλιακό μέτωπο Παπά Νερό - Αγ. Ιωάννη 25/11/2019 11:35
Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για την εκτέλεση εργασιών αποχιονισμού δημοτικών οδών 06/02/2020 22:06
Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για την εκτέλεση εργασιών αποχιονισμού δημοτικών οδών 30/12/2019 19:26
Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για την αποκατάσταση στέγης δημοτικών κτιρίων 21/01/2020 13:00
Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για την ανάθεση των εργασιών αποχιονισμού δημοτικών οδών 04/12/2019 13:43
Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για ανάθεση μελέτης για την αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες 30/01/2020 10:46
Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για ανάθεση μελέτης για την αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες 09/08/2019 17:45
Πρόσκληση Προκαταρκτικής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση δημοτικού χώρου εντός του οικισμού Πουρίου της ομώνυμης Τ. Κ. της Δ. Ε. Ζαγοράς του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου 11/07/2017 12:11
Πρόσκληση εκδήλωσης συντήρηση και επισκευή λοιπών εγκαταστάσεων 03/05/2017 11:59
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντοςγια ανάθεση χωματουργικών εργασιών 05/04/2017 13:00
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για «Προμήθεια Πληροφοριακού Προγράμματος Διαχείρισης Δημοσίων Έργων» 20/02/2023 12:19
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπηρεσιών υποστήριξης για τη διαδικασία Αξιολόγησης των Δομών του Δήμου 06/03/2019 13:18

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com