Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Τίτλοςφθίνουσα ταξινόμηση Δημοσίευση
Αποχιονισμός δημοτικών οδών Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου», για τις Τ.Κ. Κισσού, Τ.Κ. Αγ. Δημητρίου και για την Δ.Ε.Μουρεσίου 03/02/2023 15:19
Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για «Προμήθεια Συστημάτων Υπόγειας Αποθήκευσης Απορριμμάτων για την Αισθητική, Λειτουργική και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Κοινοχρήστων Χώρων» 10/09/2022 09:45
Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας 30/05/2017 09:47
Διακήρυξη δημοπρασίας για το κατάστημα Νο 6-7 στο Εμπορικό Κέντρο Αγ. Ιωάννη 01/07/2022 11:35
Διακήρυξη δημοπρασίας Δημοτικού Καταστήματος στον Αγ. Ιωάννη 06/06/2019 13:23
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 04/05/2023 13:14
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (ΔΕ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ)" 08/08/2023 11:27
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την Ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών του Δήμου έτους 2019 14/05/2019 07:40
Διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, για την «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 2024 και ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» 12/04/2024 11:46
Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για προμήθεια καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών για το έτος 2017 07/12/2016 11:05
Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων του Δήμου & των Νομικών του Προσώπων 19/02/2020 14:03
Ειδοποίηση για υποβολή δικαιολογητικών για αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες 03/02/2022 11:11
Ειδοποίηση για υποβολή δικαιολογητικών για αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες 11/04/2022 13:24
Ειδοποίηση για υποβολή δικαιολογητικών για μίσθωση μηχανημάτων για αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες 19/04/2022 14:58
Ειδοποίηση για υποβολή προσφοράς για αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες για Τ.Κ. Κισσού 17/12/2021 08:46
Ειδοποίηση για υποβολή προσφοράς για αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες για Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ 23/12/2021 14:04
Ειδοποίηση για υποβολή προσφοράς για αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες για Τ.Κ. Μακρυράχης 14/12/2021 14:23
Ειδοποίηση για υποβολή προσφοράς για αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες για Τ.Κ. Μακρυράχης 15/12/2021 12:35
Ειδοποίηση για υποβολή προσφοράς για αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες για Τ.Κ. Μουρεσίου 15/12/2021 14:25
Ειδοποίηση για υποβολή προσφοράς για αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες για Τ.Κ. Ξουρυχτίου 15/12/2021 14:27
Ειδοποίηση για υποβολή προσφοράς για αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες για Τ.Κ. Πουρίου 20/12/2021 09:23
Ειδοποίηση για υποβολή προσφοράς για αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες για Τ.Κ. Τσαγκαράδας 16/12/2021 12:51
Ειδοποίηση για υποβολή προσφοράς για αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες για Δ.Κ. Ζαγοράς 14/12/2021 10:43
Ειδοποίηση για υποβολή προσφοράς για αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες για Δ.Κ. Ζαγοράς 14/12/2021 12:25
Ειδοποίηση για υποβολή προσφοράς για αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες για Δ.Κ. Ζαγοράς 14/12/2021 12:26
Ειδοποίηση για υποβολή προσφοράς για αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες για Τ.Κ. Ανηλίου 13/12/2021 12:14
Ειδοποίηση για υποβολή προσφοράς για αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες για Χορευτό 16/12/2021 12:54
Ειδοποίηση για υποβολή προσφοράς προμήθειας δομικών υλικών για αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες Τ.Κ. Ζαγοράς 21/12/2021 13:10
Ειδοποίηση υποβολής δικαιολογητικών για αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες 15/03/2022 13:30
Ειδοποίηση υποβολής δικαιολογητικών για αποχιονισμό 14/03/2022 12:51

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com