Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της δαπάνης: «Ανάθεση Υπηρεσιών Απεντόμωσης και Μυοκτονίας Δημοτικών Κτιρίων»

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης: 

26/02/2024 έως 04/03/2024

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 

2176

Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 

Δευτέρα, 26 Φεβρουάριος, 2024

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com