Προεδρείο Δ.Σ.

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Κατσιφός Απόστολος του Ιωάν.

 


 

Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Τάσιος Αλέξανδρος του Γ.

 


 

Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου

Τσαπράζης Βασίλειος του Γ.

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com