Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Τίτλος Δημοσίευση
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διοργάνωση εκδήλωσης 21/12/2017 07:31
Ανακοίνωση πρόσληψης ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 18/12/2017 13:58
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ειδών καθαριότητας 18/12/2017 12:25
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια γραφικής ύλης και αναλώσιμου υλικού 18/12/2017 11:15
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ανταλλακτικών λοιπων μηχανημάτων 18/12/2017 09:57
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών απομαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ. 18/12/2017 09:48
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Μ.Α.Π. 18/12/2017 08:39
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών περίθαλψης αδέσποτων ζώων 18/12/2017 08:26
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κτηνιατρικού υλικού για περίθαλψη αδέσποτων ζώων 18/12/2017 08:17
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια αλατιού αποχιονισμού 18/12/2017 08:02
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια Η/Υ 18/12/2017 07:56
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια περιφερειακών εξαρτημάτων Η/Υ 13/12/2017 14:38
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια γραφικής ύλης 13/12/2017 13:51
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συντήρηση λοιπών μηχανημάτων Υπηρεσίας Καθαριότητας 13/12/2017 13:50
Πίνακες επιτυχόντων - απορριπτέων για την πρόσληψη γυμναστή με σύμβαση ΙΔΟΧ οκτώ μηνών Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ. 11/12/2017 14:25
Περίληψη ανακοίνωσης για πρόσληψη δύο ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ διάρκειας οκτώ μηνών 11/12/2017 13:11
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια φρέσκου γάλακτος 11/12/2017 13:02
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια γραφικής ύλης και αναλώσιμου υλικού 07/12/2017 14:40
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ειδών καθαριότητας 06/12/2017 12:51
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια γραφικής ύλης και αναλώσιμου υλικού 06/12/2017 12:48
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια γραφικής ύλης και αναλώσιμου υλικού 06/12/2017 12:46
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για οργάνωση ημερίδας για τις δημόσιες συμβάσεις 05/12/2017 13:57
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συντήρηση λοιπών μηχανημάτων της Υπηρεσίας Καθαριότητας 05/12/2017 10:01
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια καταμετρητή χαρτονομισμάτων και έλεγχο πλαστότητας 05/12/2017 09:59
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια λοιπού υλικού εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας 05/12/2017 09:56
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υλικών εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας 05/12/2017 09:52
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υλικών εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας 04/12/2017 12:41
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ειδών καθαριότητας 01/12/2017 14:34
Περίληψη διακήρυξης για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: Αποχιονισμός δημοτικών οδών του Δήμου 30/11/2017 08:16
Περίληψη διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού έργου: Διαμόρφωση αύλειου χώρου νηπιαγωγείου συνοικίας Σωτήρος και περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας Άγ. Άθως 27/11/2017 13:57

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com