Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της δαπάνης: Ασφάλιση οχήματος ΚΗΥ 9253, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης: 

04/04/2024 έως 09/04/2024

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 

3460

Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 

Πέμπτη, 4 Απρίλιος, 2024

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com