Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια εκτυπωτή

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης: 

26/10/2017 έως 30/10/2017

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 

13719

Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 

26/10/2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συντήρηση και επισκευή Η/Υ

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης: 

26/10/2017 έως 30/10/2017

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 

13722

Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 

26/10/2017

Ορθή Επανάληψη - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διοργάνωση εκδηλώσεων

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης: 

25/10/2017 έως 27/10/2017

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 

13658

Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 

25/10/2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διοργάνωση εκδηλώσεων

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης: 

24/10/2017 έως 27/10/2017

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 

13643

Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 

24/10/2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια λοιπού εξοπλισμού ύδρευσης

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης: 

20/10/2017 έως 24/10/2017

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 

10513

Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 

20/10/2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ειδών ύδρευσης

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης: 

20/10/2017 έως 25/10/2017

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 

13502

Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 

20/10/2017

Περίληψη ανακοίνωσης υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2017, για πρόσληψη δύο ατόμων, ΙΔΟΧ οκτώ μηνών

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης: 

24/10/2017 έως 02/11/2017

Αριθμός Προκήρυξης: 

1

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 

13464

Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 

20/10/2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατασκευή και τοποθέτηση ξύλινων αλαξιέρων

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης: 

20/10/2017 έως 25/10/2017

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 

13458

Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 

20/10/2017

Ανακοίνωση για την πρόσληψη γυμναστή με σύμβαση ΙΔΟΧ οκτώ μηνών Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ.

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης: 

20/10/2017 έως 30/10/2017

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 

259

Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 

19/10/2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών για πιστοποίηση προγράμματος

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης: 

19/10/2017 έως 23/10/2017

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 

10955

Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 

19/10/2017

Σελίδες

Εγγραφή στο Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com