Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 7 ώρες 57 λεπτά

Λήψη απόφασης περί χορήγησης παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα του κ. Λαζόπουλου Γούναρη Ιάσονα, που βρίσκεται στην συνοικία του Αγίου Γεωργίου της Δ.Κ. Ζαγοράς, κατόπιν της από 31/07/2019 εισηγήσεως του αρμόδιου...

Τρί, 27/08/2019 - 02:30
Θέμα: Λήψη απόφασης περί χορήγησης παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα του κ. Λαζόπουλου Γούναρη Ιάσονα, που βρίσκεται στην συνοικία του Αγίου Γεωργίου της Δ.Κ. Ζαγοράς, κατόπιν της από 31/07/2019 εισηγήσεως του αρμόδιου τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 26/08/2019 13:39:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΔΞ7ΩΡΚ-Β9Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί χορήγησης παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα του κ. Κουρελά Γεωργίου, που βρίσκεται στην συνοικία της Αγίας Παρασκευής της Δ.Κ. Ζαγοράς, κατόπιν της από 31/07/2019 εισηγήσεως του αρμόδιου τμήματος του...

Τρί, 27/08/2019 - 02:30
Θέμα: Λήψη απόφασης περί χορήγησης παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα του κ. Κουρελά Γεωργίου, που βρίσκεται στην συνοικία της Αγίας Παρασκευής της Δ.Κ. Ζαγοράς, κατόπιν της από 31/07/2019 εισηγήσεως του αρμόδιου τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 26/08/2019 13:27:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΩΝΔΩΡΚ-ΖΣΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί προέγκρισης διοργάνωσης εκδηλώσεων κατόπιν εισηγήσεως του αρμόδιου τμήματος του Δήμου.

Τρί, 27/08/2019 - 02:30
Θέμα: Λήψη απόφασης περί προέγκρισης διοργάνωσης εκδηλώσεων κατόπιν εισηγήσεως του αρμόδιου τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 26/08/2019 13:13:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω4ΟΒΩΡΚ-4ΛΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 3033 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ

Τρί, 27/08/2019 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 3033 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ
Ημ/νια: 26/08/2019 12:53:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΡΧ3ΩΡΚ-ΙΟΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης Απόφασης Δημάρχου για την απ’ ευθείας ανάθεση μελέτης με τίτλο: ‘Στατική Μελέτη και πλήρες τεύχος δημοπράτησης του έργου για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στη Δ.Ε. Ζαγοράς δρόμων προς παραλίες Αγ. Σαράντα και...

Τρί, 27/08/2019 - 02:30
Θέμα: «Περί έγκρισης Απόφασης Δημάρχου για την απ’ ευθείας ανάθεση μελέτης με τίτλο: ‘Στατική Μελέτη και πλήρες τεύχος δημοπράτησης του έργου για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στη Δ.Ε. Ζαγοράς δρόμων προς παραλίες Αγ. Σαράντα και Ανάληψης του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου’».
Ημ/νια: 26/08/2019 12:43:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΡΛΠΩΡΚ-ΜΚΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για τον Ορισμός χρηστών για την « Ηλεκτρονική Βάση Καταγραφής Ακίνητης Περιουσίας ΟΤΑ ».

Τρί, 27/08/2019 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για τον Ορισμός χρηστών για την « Ηλεκτρονική Βάση Καταγραφής Ακίνητης Περιουσίας ΟΤΑ ».
Ημ/νια: 26/08/2019 12:32:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΞΒΦΩΡΚ-Ρ5Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ (ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ 2019)

Τρί, 27/08/2019 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ (ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ 2019)
Ημ/νια: 26/08/2019 12:20:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 65ΞΦΩΡΚ-Κ6Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ

Τρί, 27/08/2019 - 02:30
Θέμα: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ
Ημ/νια: 26/08/2019 12:00:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ2Ξ0ΩΡΚ-ΞΕ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com