Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 19 ώρες 21 λεπτά

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

Τετ, 25/03/2020 - 02:30
Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 24/03/2020 12:10:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΙΠ3ΩΡΚ-7ΔΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Χρηματοδότηση του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου του Ν. Μαγνησίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες ( ΣΑΕ 055) - Εγγραφο ΥΠΕΣ με αριθ. Πρωτ. 91327/20.12.2

Τετ, 25/03/2020 - 02:30
Θέμα: Χρηματοδότηση του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου του Ν. Μαγνησίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες ( ΣΑΕ 055) - Εγγραφο ΥΠΕΣ με αριθ. Πρωτ. 91327/20.12.2
Ημ/νια: 24/03/2020 11:42:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΖ7ΥΩΡΚ-030
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων(προμήθεια οικοδομικών υλικών), του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"

Τετ, 25/03/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων(προμήθεια οικοδομικών υλικών), του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"
Ημ/νια: 24/03/2020 11:40:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 67ΑΓΩΡΚ-ΦΒ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

: Έγκριση επιτροπής διενέργειας Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ -ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ, YΠΟΕΡΓΟ 3: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε...

Τετ, 25/03/2020 - 02:30
Θέμα: : Έγκριση επιτροπής διενέργειας Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ -ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ, YΠΟΕΡΓΟ 3: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε.ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (Τ.Κ. Αγ. Δημητρίου)» μετά από κλήρωση από το Μη.ΜΕΔ
Ημ/νια: 24/03/2020 11:30:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΦΕΖΩΡΚ-ΞΚΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

Τετ, 25/03/2020 - 02:30
Θέμα: Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 24/03/2020 10:25:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΦΑΖΩΡΚ-1ΛΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

Τετ, 25/03/2020 - 02:30
Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 24/03/2020 10:24:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΨΝ9ΩΡΚ-ΒΙΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια ξυλείας για την αποκατάσταση ζημιών σε περιφράξεις δημοτικών οικοπέδων καθώς και αντικατάσταση φθαρμένων ξύλων σε διάφορα σημεία του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"

Τετ, 25/03/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια ξυλείας για την αποκατάσταση ζημιών σε περιφράξεις δημοτικών οικοπέδων καθώς και αντικατάσταση φθαρμένων ξύλων σε διάφορα σημεία του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"
Ημ/νια: 24/03/2020 09:59:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΚ2ΟΩΡΚ-Γ21
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 29/02/2020

Τρί, 24/03/2020 - 02:30
Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 29/02/2020
Ημ/νια: 23/03/2020 17:36:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 689ΣΩΡΚ-Α7Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 29/02/2020

Τρί, 24/03/2020 - 02:30
Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 29/02/2020
Ημ/νια: 23/03/2020 17:34:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΙΗΔΩΡΚ-ΡΩΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απευθείας ανάθεση προμήθειας μηχανημάτων γραφείου για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου

Τρί, 24/03/2020 - 02:30
Θέμα: Απευθείας ανάθεση προμήθειας μηχανημάτων γραφείου για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου
Ημ/νια: 23/03/2020 13:54:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ψ82ΩΡΚ-6Ε8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθια ηλεκτρολογικού υλικού, του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"

Τρί, 24/03/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθια ηλεκτρολογικού υλικού, του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"
Ημ/νια: 23/03/2020 13:26:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΞΧΙΩΡΚ-3ΧΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2020 ( ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)

Τρί, 24/03/2020 - 02:30
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2020 ( ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)
Ημ/νια: 23/03/2020 13:25:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΙΥΙΩΡΚ-Α9Ν
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓ. ΧΕΠ: Ζ/42,Ζ/43,Ζ/44,Ζ/45,Ζ/46

Τρί, 24/03/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓ. ΧΕΠ: Ζ/42,Ζ/43,Ζ/44,Ζ/45,Ζ/46
Ημ/νια: 23/03/2020 08:46:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΥΥ2ΩΡΚ-ΠΑ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΤΣΜΕΔΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ,ΤΣΜΕΔΕ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΕΠ: Ζ/44

Τρί, 24/03/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΤΣΜΕΔΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ,ΤΣΜΕΔΕ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΕΠ: Ζ/44
Ημ/νια: 23/03/2020 08:46:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6254ΩΡΚ-Ρ5Κ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΤΠΔΥ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ ΧΕΠ: Ζ/42,Ζ/43,Ζ/44,Ζ/45,Ζ/46

Τρί, 24/03/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΤΠΔΥ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ ΧΕΠ: Ζ/42,Ζ/43,Ζ/44,Ζ/45,Ζ/46
Ημ/νια: 23/03/2020 08:46:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Π7ΤΩΡΚ-Α93
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΤΠΔΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΕΠ: Ζ/42,Ζ/43,Ζ/44,Ζ/45,Ζ/46

Τρί, 24/03/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΤΠΔΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΕΠ: Ζ/42,Ζ/43,Ζ/44,Ζ/45,Ζ/46
Ημ/νια: 23/03/2020 08:46:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΦΝΚΩΡΚ-Ξ1Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com