Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση για την δαπάνη με τίτλο ¨Προμήθεια αδρανών υλικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση για την δαπάνη με τίτλο ¨Προμήθεια αδρανών υλικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες"
Ημ/νια: 14/04/2020 11:58:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 64ΥΓΩΡΚ-8ΒΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΧΕΠ Β΄106/2020

Θέμα: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΧΕΠ Β΄106/2020
Ημ/νια: 14/04/2020 11:29:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Σ18ΩΡΚ-007
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΧΕΠ Β΄106/2020

Θέμα: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΧΕΠ Β΄106/2020
Ημ/νια: 14/04/2020 11:22:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΜΔΙΩΡΚ-ΗΕΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο 'Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(παραλιακό μέτωπο Χορευτού)"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο 'Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(παραλιακό μέτωπο Χορευτού)"
Ημ/νια: 14/04/2020 11:20:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω2ΖΣΩΡΚ-6ΑΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΧΕΠ Β΄106/2020

Θέμα: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΧΕΠ Β΄106/2020
Ημ/νια: 14/04/2020 11:12:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΖΜΞΩΡΚ-Σ7Ν
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΜ. ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡ. ΑΙΣΘΗΤ. & ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΧΕΠ Β΄106/2020

Θέμα: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΜ. ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡ. ΑΙΣΘΗΤ. & ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΧΕΠ Β΄106/2020
Ημ/νια: 14/04/2020 11:05:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ξ0ΓΩΡΚ-ΥΡΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΧΕΠ Β΄106/2020

Θέμα: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΧΕΠ Β΄106/2020
Ημ/νια: 14/04/2020 10:56:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΝΜΔΩΡΚ-Ξ2Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση για την δαπάνη με τίτλο "Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και κατατσροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(Δ.Κ.Ζαγοράς)"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση για την δαπάνη με τίτλο "Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και κατατσροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(Δ.Κ.Ζαγοράς)"
Ημ/νια: 14/04/2020 10:47:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω57ΝΩΡΚ-6ΡΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση για την δαπάνη με τίτλο "Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(Τ.Κ.Αγ.Δημητρίου)"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση για την δαπάνη με τίτλο "Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(Τ.Κ.Αγ.Δημητρίου)"
Ημ/νια: 13/04/2020 13:27:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΛ0ΚΩΡΚ-ΜΛΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 13/04/2020 13:19:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Χ95ΩΡΚ-7ΞΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗ ΠΑΛΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗ ΠΑΛΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ
Ημ/νια: 13/04/2020 13:05:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒ8ΩΩΡΚ-6ΚΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -217 ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΗΝΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -217 ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΗΝΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 13/04/2020 13:04:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ0Ι7ΩΡΚ-ΑΝΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2020 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -217

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2020 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -217
Ημ/νια: 13/04/2020 13:04:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΨΘΡΩΡΚ-ΩΒΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (ΘΕΣΗ ΕΛΙΤΣΑ ΤΗΣ Τ.Κ ΠΟΥΡΙΟΥ)

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (ΘΕΣΗ ΕΛΙΤΣΑ ΤΗΣ Τ.Κ ΠΟΥΡΙΟΥ)
Ημ/νια: 13/04/2020 12:50:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 674ΕΩΡΚ-Ξ8Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση για την δαπάνη με τίτλο "Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(Τ.Κ.Ανηλίου)"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση για την δαπάνη με τίτλο "Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(Τ.Κ.Ανηλίου)"
Ημ/νια: 13/04/2020 12:26:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΚΦΨΩΡΚ-45Κ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (ΘΕΣΗ ΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΗΣ Τ.Κ ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ)

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (ΘΕΣΗ ΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΗΣ Τ.Κ ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ)
Ημ/νια: 13/04/2020 12:18:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω6Ε7ΩΡΚ-ΖΩΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΥΤΩΝ» (Αριθμ. Διακήρυξης 13293/20.12.2019).

Θέμα: Περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΥΤΩΝ» (Αριθμ. Διακήρυξης 13293/20.12.2019).
Ημ/νια: 13/04/2020 12:15:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ49ΑΩΡΚ-ΒΡΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΑΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ ΖΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΟΜΒΡΙΟΣ Δ.Δ ΠΟΥΡΙΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΑΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ ΖΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΟΜΒΡΙΟΣ Δ.Δ ΠΟΥΡΙΟΥ
Ημ/νια: 13/04/2020 11:59:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ6ΓΕΩΡΚ-Υ4Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com