Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2012-2016, Α ΔΟΣΗ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΜΟΝΙΜΩΝ, ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - ΕΝΕΡΓΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2012-2016, Α ΔΟΣΗ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΜΟΝΙΜΩΝ, ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - ΕΝΕΡΓΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)
Ημ/νια: 02/08/2019 13:55:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΚΡΓΩΡΚ-ΜΟΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2012 - 2016 Α ΔΟΣΗ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΜΟΝΙΜΩΝ, ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - ΕΝΕΡΓΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2012 - 2016 Α ΔΟΣΗ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΜΟΝΙΜΩΝ, ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - ΕΝΕΡΓΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)
Ημ/νια: 02/08/2019 13:03:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΨ84ΩΡΚ-39Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ - ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΩΣ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΤΟΥΛΑΣ ΖΑΜΑΝΗ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ...

Θέμα: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ - ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΩΣ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΤΟΥΛΑΣ ΖΑΜΑΝΗ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ.
Ημ/νια: 02/08/2019 12:42:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΝΛ8ΩΡΚ-Ω5Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΒΖΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΒΖΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 02/08/2019 12:34:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΖΕ7ΩΡΚ-Θ2Ξ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσού επ’ ονόματι Αργυρίου Γεώργιου του Αθανασίου, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 7431/16-07-2019 εισηγήσεως του αρμόδιου τμήματος του Δήμου.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσού επ’ ονόματι Αργυρίου Γεώργιου του Αθανασίου, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 7431/16-07-2019 εισηγήσεως του αρμόδιου τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 02/08/2019 12:31:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ρ8ΙΩΡΚ-Μ5Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΩΣ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΤΗΣ «ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ» ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΖΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΡΔΑΤΟΣ», ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ ΚΑΙ ΠΟΥΡΙΟΥ ΣΤΟ ΧΟΡΕΥΤΟ

Θέμα: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΩΣ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΤΗΣ «ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ» ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΖΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΡΔΑΤΟΣ», ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ ΚΑΙ ΠΟΥΡΙΟΥ ΣΤΟ ΧΟΡΕΥΤΟ
Ημ/νια: 02/08/2019 12:07:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ9ΒΘΩΡΚ-ΙΧΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσού επ’ ονόματι Δεληδημήτρη Βασίλειου, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 7049/05-07-2019 εισηγήσεως του αρμόδιου τμήματος του Δήμου.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσού επ’ ονόματι Δεληδημήτρη Βασίλειου, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 7049/05-07-2019 εισηγήσεως του αρμόδιου τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 02/08/2019 10:35:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6166ΩΡΚ-ΗΡ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Γνωμοδότηση σχετικά με μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την υφιστάμενη δραστηριότητα «Μονάδα παραγωγής Έτοιμου Σκυροδέματος» ιδιοκτησίας Μπαρέκα Θεόδωρου στη θέση «Άθωνας» της Τ.Κ. Μακρυράχης , κατόπιν εισηγήσεως του Προϊστάμενου του...

Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την υφιστάμενη δραστηριότητα «Μονάδα παραγωγής Έτοιμου Σκυροδέματος» ιδιοκτησίας Μπαρέκα Θεόδωρου στη θέση «Άθωνας» της Τ.Κ. Μακρυράχης , κατόπιν εισηγήσεως του Προϊστάμενου του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου.
Ημ/νια: 02/08/2019 08:59:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω3Τ9ΩΡΚ-8Μ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
Ημ/νια: 01/08/2019 11:11:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΔΛΓΟΕΠΖ-Η64
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ένταλμα πληρωμής για την εξόφληση προμήθειας φυτών αξίας 17,40 ευρώ

Θέμα: Ένταλμα πληρωμής για την εξόφληση προμήθειας φυτών αξίας 17,40 ευρώ
Ημ/νια: 08/04/2019 10:44:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 7ΧΖ7ΟΕΠΖ-ΨΙ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΩΣ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ, ΤΗΣ «ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ» ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΤΟ ΧΟΡΕΥΤΟ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΩΣ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ, ΤΗΣ «ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ» ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΤΟ ΧΟΡΕΥΤΟ
Ημ/νια: 01/08/2019 16:39:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ε7ΒΩΡΚ-ΗΜΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΩΣ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΤΟΥΛΑΣ ΖΑΜΑΝΗ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ...

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΩΣ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΤΟΥΛΑΣ ΖΑΜΑΝΗ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ.
Ημ/νια: 01/08/2019 16:24:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΦΩΖΩΡΚ-7ΡΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων

Θέμα: Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων
Ημ/νια: 01/08/2019 15:43:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω55ΨΩΡΚ-19Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 7143/09-07-2019 αιτήσεως του Πολιτιστικού Συλλόγου Πουρίου.

Θέμα: Συζήτηση επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 7143/09-07-2019 αιτήσεως του Πολιτιστικού Συλλόγου Πουρίου.
Ημ/νια: 01/08/2019 14:51:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω3ΦΗΩΡΚ-8Δ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 7645/22-07-2019 αιτήσεως των Πολιτιστικών Συλλόγων Ζαγοράς «Γιάννης Κορδάτος», Μακρυράχης και Πουρίου.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 7645/22-07-2019 αιτήσεως των Πολιτιστικών Συλλόγων Ζαγοράς «Γιάννης Κορδάτος», Μακρυράχης και Πουρίου.
Ημ/νια: 01/08/2019 14:43:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΥΒ8ΩΡΚ-8Α9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΔΙΜΗΝΩΝ ΚΑΘ. & ΗΛΕΚΤΡ. ΑΠΟ 17/5/19 ΕΩΣ 16/7/19 μηνός Ιουνίου - Ιουλίου 2019

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΔΙΜΗΝΩΝ ΚΑΘ. & ΗΛΕΚΤΡ. ΑΠΟ 17/5/19 ΕΩΣ 16/7/19 μηνός Ιουνίου - Ιουλίου 2019
Ημ/νια: 01/08/2019 14:08:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 67ΑΔΩΡΚ-4ΙΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΠΥΡΓΩΝ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΠΥΡΓΩΝ
Ημ/νια: 01/08/2019 14:01:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΟΛΡΩΡΚ-ΖΞΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ μηνός Ιουλίου 2019

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ μηνός Ιουλίου 2019
Ημ/νια: 01/08/2019 13:58:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 63ΔΧΩΡΚ-0ΝΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com