Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΦΕΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΦΕΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Ημ/νια: 17/03/2020 11:52:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΘΛΘΩΡΚ-2ΕΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια ξυλείας για την αποκατάσταση ζημιών σε περιφράξεις δημοτικών οικοπέδων καθώς και αντικατάσταση φθαρμένων ξύλων σε διάφορα σημεία του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια ξυλείας για την αποκατάσταση ζημιών σε περιφράξεις δημοτικών οικοπέδων καθώς και αντικατάσταση φθαρμένων ξύλων σε διάφορα σημεία του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"
Ημ/νια: 17/03/2020 11:01:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΘ5ΧΩΡΚ-4ΣΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας

Θέμα: Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας
Ημ/νια: 17/03/2020 10:27:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΙΥΓΩΡΚ-ΧΜΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

Θέμα: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
Ημ/νια: 17/03/2020 10:26:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 643ΨΩΡΚ-70Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

Θέμα: Αποδέσμευση. Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
Ημ/νια: 17/03/2020 10:23:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΝΩΘΩΡΚ-Κ63
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού

Θέμα: Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού
Ημ/νια: 17/03/2020 10:16:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 67ΛΜΩΡΚ-1ΗΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΛΥΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 17ης ΓΙΟΡΤΗΣ ΚΑΣΤΑΝΟΥ ΣΤΟ ΞΟΥΡΙΧΤΙ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΛΥΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 17ης ΓΙΟΡΤΗΣ ΚΑΣΤΑΝΟΥ ΣΤΟ ΞΟΥΡΙΧΤΙ
Ημ/νια: 16/03/2020 13:27:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ9ΕΩΩΡΚ-ΟΩΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρακτικών Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου (Αναβολή).

Θέμα: Έγκριση πρακτικών Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου (Αναβολή).
Ημ/νια: 16/03/2020 12:34:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΥΨΡΩΡΚ-ΝΦΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΗΣΙΜΟ ΤΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ ΚΑΣΤΑΝΟΥ Τ.Κ ΞΟΥΡΙΧΤΙΟΥ2019

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΗΣΙΜΟ ΤΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ ΚΑΣΤΑΝΟΥ Τ.Κ ΞΟΥΡΙΧΤΙΟΥ2019
Ημ/νια: 16/03/2020 12:31:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΚΧΕΩΡΚ-ΒΞΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης από το Δ.Σ. περί σύστασης προσωποπαγούς θέσης με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, σε εφαρμογή της 1890/2019 δικαστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. (Αποσύρθηκε)

Θέμα: Λήψη απόφασης από το Δ.Σ. περί σύστασης προσωποπαγούς θέσης με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, σε εφαρμογή της 1890/2019 δικαστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. (Αποσύρθηκε)
Ημ/νια: 16/03/2020 12:27:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΑΕΧΩΡΚ-ΚΥ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη νέας απόφασης από το Δ.Σ. περί σύστασης προσωποπαγούς θέσης με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, σε εφαρμογή της 240/2010 αμετάκλητης δικαστικής απόφασης του Εφετείου Λάρισας, κατόπιν του υπ’ αριθμ. πρωτ. 3733/32565/21-06-2019 εγγράφου της Αποκεντρωμένης...

Θέμα: Λήψη νέας απόφασης από το Δ.Σ. περί σύστασης προσωποπαγούς θέσης με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, σε εφαρμογή της 240/2010 αμετάκλητης δικαστικής απόφασης του Εφετείου Λάρισας, κατόπιν του υπ’ αριθμ. πρωτ. 3733/32565/21-06-2019 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.(Αποσύρθηκε).
Ημ/νια: 16/03/2020 12:21:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΛΓ2ΩΡΚ-Ψ5Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΣ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΣ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 16/03/2020 11:58:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ2Υ2ΩΡΚ-ΤΔΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com