Πρόγραμμα Διαύγεια

Αναμόρφωση (4η) προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων 2019.

Θέμα: Αναμόρφωση (4η) προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων 2019.
Ημ/νια: 30/09/2019 12:51:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡΡ2ΩΡΚ-Μ0Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Ημ/νια: 30/09/2019 12:50:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ρ2ΤΩΡΚ-ΥΔΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προγραμματική Σύμβαση με την Περιφέρεια για το Αλιευτικό Καταφύγιο Χορευτού, για την υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα», ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 «Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη χρήση των...

Θέμα: Προγραμματική Σύμβαση με την Περιφέρεια για το Αλιευτικό Καταφύγιο Χορευτού, για την υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα», ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 «Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη χρήση των πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας με τίτλο «Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια για έργα χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες».
Ημ/νια: 30/09/2019 11:34:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΜΛ5ΩΡΚ-ΞΛ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Ημ/νια: 30/09/2019 11:01:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΓΑ6ΩΡΚ-5Ν7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προγραμματική Σύμβαση με την Περιφέρεια για το Λιμάνι Αγίου Ιωάννη , για την υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 «Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη χρήση των πόρων,...

Θέμα: Προγραμματική Σύμβαση με την Περιφέρεια για το Λιμάνι Αγίου Ιωάννη , για την υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 «Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη χρήση των πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας με τίτλο «Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια για έργα χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες».
Ημ/νια: 30/09/2019 10:27:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 62ΨΝΩΡΚ-8ΔΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συμπλήρωσης Κ.Α. σε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 9088/30-08-2019 εισηγήσεως το αρμόδιου τμήματος του Δήμου.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συμπλήρωσης Κ.Α. σε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 9088/30-08-2019 εισηγήσεως το αρμόδιου τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 30/09/2019 08:50:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΝΙ4ΩΡΚ-906
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com