Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΟ 289 ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΠΡΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΟ 289 ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΠΡΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ
Ημ/νια: 03/06/2020 11:40:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΔΦΔΩΡΚ-ΖΧΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2020 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2020 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 03/06/2020 11:11:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙΒΩΩΡΚ-461
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2020 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2020 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 03/06/2020 11:11:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΕΚΚΩΡΚ-ΗΔΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί αποδοχής και κατανομής χρηματοδότησης που αφορά κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2020, κατόπιν εισηγήσεως του αρμόδιου τμήματος του Δήμου.

Θέμα: Λήψη απόφασης περί αποδοχής και κατανομής χρηματοδότησης που αφορά κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2020, κατόπιν εισηγήσεως του αρμόδιου τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 02/06/2020 14:21:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω1ΝΣΩΡΚ-ΡΘ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 98298

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 98298
Ημ/νια: 02/06/2020 13:38:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΩΦΙΩΡΚ-ΟΘΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί εξουσιοδότησης κ. Δημάρχου για υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης δέσμευσης επτά (7) ανοιχτών θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτου σε οικόπεδο εκτάσεως 1000,01 τ.μ. που βρίσκεται εντός οικισμού Πουρίου Μαγνησίας, για την μετασκευή του...

Θέμα: Λήψη απόφασης περί εξουσιοδότησης κ. Δημάρχου για υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης δέσμευσης επτά (7) ανοιχτών θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτου σε οικόπεδο εκτάσεως 1000,01 τ.μ. που βρίσκεται εντός οικισμού Πουρίου Μαγνησίας, για την μετασκευή του δημοτικού Σχολείου Πουρίου σε χώρο μνήμης Δ.Γ. Κασλά (χρησιμοποιούμενο ως εκθετήριο).
Ημ/νια: 02/06/2020 13:23:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒΘ3ΩΡΚ-Γ30
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΑΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 2ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΑΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 2ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020
Ημ/νια: 02/06/2020 13:10:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒΜΔΩΡΚ-ΘΡ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Ημ/νια: 02/06/2020 11:51:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΤΘΙΩΡΚ-Υ3Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1-1-2019 ΕΩΣ ΚΑΙ 31/12/2019

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1-1-2019 ΕΩΣ ΚΑΙ 31/12/2019
Ημ/νια: 02/06/2020 11:00:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΧΨΕΩΡΚ-ΟΣ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 2020

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 2020
Ημ/νια: 02/06/2020 09:08:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΩΡΚ-6Δ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Καθαρισμός παραλιών Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου», με ιδία μέσα, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 4482/18-05-2020 εισήγηση του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.

Θέμα: Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Καθαρισμός παραλιών Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου», με ιδία μέσα, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 4482/18-05-2020 εισήγηση του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 02/06/2020 07:25:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΚΡ8ΩΡΚ-ΩΑΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ
Ημ/νια: 01/06/2020 12:32:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Π07ΩΡΚ-Ι0Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια ειδών ύδρευσης και άρδευσης του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια ειδών ύδρευσης και άρδευσης του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"
Ημ/νια: 01/06/2020 11:46:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΑΟΛΩΡΚ-7ΦΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 01/06/2020 11:34:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ9ΤΤΩΡΚ-ΕΝΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΤΑΤΟΥΚΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΤΑΤΟΥΚΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ημ/νια: 01/06/2020 11:08:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω2ΦΩΩΡΚ-ΚΕΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΞΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΑΤΑΤΟΥΚΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Θέμα: ΠΡΑΞΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΑΤΑΤΟΥΚΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ημ/νια: 01/06/2020 11:06:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ9ΒΒΩΡΚ-ΗΔΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΠΑΤΑΤΟΥΚΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Θέμα: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΠΑΤΑΤΟΥΚΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ημ/νια: 01/06/2020 11:04:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 642ΟΩΡΚ-ΚΣΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΡΑΚΑΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΡΑΚΑΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Ημ/νια: 01/06/2020 11:02:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΗΓΒΩΡΚ-ΟΣΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΞΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΡΚΑΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Θέμα: ΠΡΑΞΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΡΚΑΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Ημ/νια: 01/06/2020 11:00:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒΦΓΩΡΚ-ΑΤΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΚΑΡΚΑΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Θέμα: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΚΑΡΚΑΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Ημ/νια: 01/06/2020 10:58:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Μ2ΖΩΡΚ-Α31
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com