Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την υπηρεσία παρακολούθησης συναγερμού για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Θέμα: Ανάθεση για την υπηρεσία παρακολούθησης συναγερμού για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 16/10/2019 10:26:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 7ΧΑ6ΟΕΠΖ-1ΡΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την προμήθεια μπαταρίας για το σύστημα συναγερμού για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια μπαταρίας για το σύστημα συναγερμού για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 16/10/2019 10:25:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΟΩΙΟΕΠΖ-5Ν6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση υπηρεσιών παρακολούθησης συναγερμού

Θέμα: Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση υπηρεσιών παρακολούθησης συναγερμού
Ημ/νια: 16/10/2019 10:18:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Χ18ΟΕΠΖ-ΡΦΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

Θέμα: Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης
Ημ/νια: 16/10/2019 10:16:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΒ85ΟΕΠΖ-ΚΦΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια μπαταρίας για το σύστημα συναγερμού

Θέμα: Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια μπαταρίας για το σύστημα συναγερμού
Ημ/νια: 16/10/2019 10:15:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΟΣ1ΟΕΠΖ-ΞΦ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας

Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας
Ημ/νια: 16/10/2019 10:13:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΙ1ΞΟΕΠΖ-ΣΓΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση λογαριασμού της ΔΕΗ

Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση λογαριασμού της ΔΕΗ
Ημ/νια: 16/10/2019 10:10:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΣ1ΤΟΕΠΖ-ΔΕΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση λογαριασμού του ΟΤΕ

Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση λογαριασμού του ΟΤΕ
Ημ/νια: 16/10/2019 10:07:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω7ΘΔΟΕΠΖ-83Ξ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

Θέμα: Αποδέσμευση. Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού
Ημ/νια: 16/10/2019 13:53:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΧΗ1ΩΡΚ-Ν1Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων

Θέμα: Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων
Ημ/νια: 16/10/2019 13:50:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΣΓ7ΩΡΚ-7ΞΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 16/10/2019 13:21:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ95ΘΩΡΚ-ΝΧΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 16/10/2019 12:22:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Υ50ΩΡΚ-5ΣΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΘΕΜΑ «Περί έγκρισης Αποφάσεων Δημάρχου που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες».

Θέμα: ΘΕΜΑ «Περί έγκρισης Αποφάσεων Δημάρχου που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες».
Ημ/νια: 16/10/2019 11:42:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω3Η7ΩΡΚ-ΘΒΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΚΑΠΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΛΕΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΚΑΠΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΛΕΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Ημ/νια: 16/10/2019 11:41:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΑΘΜΩΡΚ-59Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ορισμός υπευθύνου αιρετού στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση.

Θέμα: Ορισμός υπευθύνου αιρετού στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση.
Ημ/νια: 16/10/2019 11:34:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΞ8ΨΩΡΚ-ΚΧ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Υπηρεσίες εμβολιασμού και στείρωσης αδέσποτων

Θέμα: Υπηρεσίες εμβολιασμού και στείρωσης αδέσποτων
Ημ/νια: 16/10/2019 10:48:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΨΕΗΩΡΚ-Δ2Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Υποβολή πρότασης με τίτλο «Κατασκευή κι εξοπλισμός καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου», στα πλαίσια της Πρόσκλησης X του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον Α.Π. «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των...

Θέμα: Υποβολή πρότασης με τίτλο «Κατασκευή κι εξοπλισμός καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου», στα πλαίσια της Πρόσκλησης X του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον Α.Π. «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» και τίτλο «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς».
Ημ/νια: 16/10/2019 10:39:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΙ63ΩΡΚ-196
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

: «Περί έγκρισης ΙΙ πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού του έργου με τίτλο: ‘ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ ΔΕ ΖΑΓΟΡΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ:...

Θέμα: : «Περί έγκρισης ΙΙ πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού του έργου με τίτλο: ‘ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ ΔΕ ΖΑΓΟΡΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ: -ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ ΔΕ ΖΑΓΟΡΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (θέσεις της ΔΚ Ζαγοράς Ρέμα Συκεών, Αγία Κυριακή 1, Αγία Κυριακή 2 & της ΤΚ Μακρυράχης θέση Κούκος και - ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ ΔΕ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (ΤΚ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ)
Ημ/νια: 16/10/2019 09:48:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΧΣΖΩΡΚ-ΕΗΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Επισκευή και συντήρηση δημοτικών κτιρίων Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Επισκευή και συντήρηση δημοτικών κτιρίων Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"
Ημ/νια: 15/10/2019 13:56:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΕΖΟΩΡΚ-ΨΡΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 01-8-19 ΕΩΣ ΚΑΙ 30-9-19 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 6121/11.06.2019 ΣΥΜΒΑΣΗ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 01-8-19 ΕΩΣ ΚΑΙ 30-9-19 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 6121/11.06.2019 ΣΥΜΒΑΣΗ
Ημ/νια: 15/10/2019 13:37:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ3Υ8ΩΡΚ-ΧΤΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com