Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 416 με Θέμα: «Κατάταξη του Πατατούκου Αποστόλου του Δημητρίου, υπαλλήλου Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, στα Μ.Κ του Ν.4354/2015 και σε βαθμό του Ν.4369/2016, καθώς και χορήγηση...

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 416 με Θέμα: «Κατάταξη του Πατατούκου Αποστόλου του Δημητρίου, υπαλλήλου Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, στα Μ.Κ του Ν.4354/2015 και σε βαθμό του Ν.4369/2016, καθώς και χορήγηση δικαιούμενων παροχών και επιδομάτων».
Ημ/νια: 15/07/2020 13:31:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ω47ΩΡΚ-ΚΗΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια

Θέμα: Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια
Ημ/νια: 15/07/2020 13:23:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 60ΔΘΩΡΚ-Ε9Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 417 με Θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων σε τακτικούς υπαλλήλους του Δήμου και ανάκληση προγενέστερων αποφάσεων Δημάρχου».

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 417 με Θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων σε τακτικούς υπαλλήλους του Δήμου και ανάκληση προγενέστερων αποφάσεων Δημάρχου».
Ημ/νια: 15/07/2020 11:13:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 635ΕΩΡΚ-Η7Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση 15ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

Θέμα: «Πρόσκληση 15ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 15/07/2020 11:12:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜ50ΩΡΚ-ΜΔΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ανάκλησης της 66/2020 Α.Δ.Σ. και χορήγησης εκ νέου προέγκρισης λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στον κ. Πάνο Κωνσταντίνο, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6232/23-06-2020 εισηγήσεως του αρμοδίου Τμήματος...

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ανάκλησης της 66/2020 Α.Δ.Σ. και χορήγησης εκ νέου προέγκρισης λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στον κ. Πάνο Κωνσταντίνο, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6232/23-06-2020 εισηγήσεως του αρμοδίου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 15/07/2020 10:54:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΨ9ΙΩΡΚ-6ΞΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα: Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ημ/νια: 14/07/2020 12:30:36
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω5ΔΗΟΞΩΓ-0ΣΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγηση προέγκρισης λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στον κ. Νάνο Παναγιώτη του Αποστόλου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6378/29-06-2020 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγηση προέγκρισης λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στον κ. Νάνο Παναγιώτη του Αποστόλου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6378/29-06-2020 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 14/07/2020 14:40:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Θ6ΓΩΡΚ-ΘΚΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΛΗΞΙΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2020

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΛΗΞΙΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2020
Ημ/νια: 14/07/2020 14:25:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΤΙΩΩΡΚ-ΛΧ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ μηνός Ιουνίου 2020

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ μηνός Ιουνίου 2020
Ημ/νια: 14/07/2020 13:33:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΗΛΗΩΡΚ-Ξ18
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΕΞΙΓΚΛΑΣ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΕΞΙΓΚΛΑΣ
Ημ/νια: 14/07/2020 13:22:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 65Τ5ΩΡΚ-ΥΓΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
Ημ/νια: 14/07/2020 12:46:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΓΠΞΩΡΚ-6ΙΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ Α' 6ΜΗΝΟΥ ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ Α' 6ΜΗΝΟΥ ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ
Ημ/νια: 14/07/2020 11:25:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 65ΦΞΩΡΚ-6ΩΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΣΤΟ (Τ.Κ ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ)

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΣΤΟ (Τ.Κ ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ)
Ημ/νια: 14/07/2020 09:58:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΦΘ1ΩΡΚ-ΨΜΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί παραχώρησης προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία οικήματος το οποίο θα καλύψει τις στεγαστικές ανάγκες του Εποχικού Κλιμακίου Τσαγκαράδας.

Θέμα: Λήψη απόφασης περί παραχώρησης προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία οικήματος το οποίο θα καλύψει τις στεγαστικές ανάγκες του Εποχικού Κλιμακίου Τσαγκαράδας.
Ημ/νια: 14/07/2020 08:39:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΖΠΧΩΡΚ-ΛΗ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγησης προέγκρισης λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στον κ. Γανωτόπουλο Γεώργιο, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6231/23-06-2020 εισηγήσεως του αρμοδίου Τμήματος του Δήμου.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγησης προέγκρισης λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στον κ. Γανωτόπουλο Γεώργιο, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6231/23-06-2020 εισηγήσεως του αρμοδίου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 13/07/2020 14:48:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 93ΗΥΩΡΚ-34Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21Β

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21Β
Ημ/νια: 10/07/2020 21:31:29
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΛΤΤΟΞΩΓ-Κ9Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί ανάκληση της υπ’ αριθμ.πρωτ. 4524/19-05-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ WIFI4EU ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣIOY"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί ανάκληση της υπ’ αριθμ.πρωτ. 4524/19-05-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ WIFI4EU ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣIOY"
Ημ/νια: 10/07/2020 12:56:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 96ΗΑΩΡΚ-9ΝΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΙΔΟΧ μηνός Ιουνίου 2020

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΙΔΟΧ μηνός Ιουνίου 2020
Ημ/νια: 10/07/2020 12:43:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 69Ο6ΩΡΚ-ΘΟ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΙΔΟΧ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2020

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΙΔΟΧ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2020
Ημ/νια: 10/07/2020 12:42:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Γ6ΔΩΡΚ-ΡΝΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ μηνός Ιουλίου 2020

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ μηνός Ιουλίου 2020
Ημ/νια: 10/07/2020 12:19:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 62Ρ0ΩΡΚ-81Γ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com