Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο 77/2024 με Θέμα: «Απόφαση διορισμού της κ. Καπτσιανού Δήμητρας του Κωνσταντίνου, σε κενή οργανική θέση μόνιμου προσωπικού του Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας, Κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, με τη διαδικασία της αναπλήρωσης, στο...

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο 77/2024 με Θέμα: «Απόφαση διορισμού της κ. Καπτσιανού Δήμητρας του Κωνσταντίνου, σε κενή οργανική θέση μόνιμου προσωπικού του Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας, Κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, με τη διαδικασία της αναπλήρωσης, στο πλαίσιο της προκήρυξης 13Κ/2021 του ΑΣΕΠ».
Ημ/νια: 27/03/2024 11:36:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΧ3ΓΩΡΚ-ΗΟΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την σύνταξη ημωνοδοτήσεων επί ερωτημάτων του Δήμου σε εκτέλεση προσωρινών διαταγών και αντίστοιχων παρατάσεων

Θέμα: για την σύνταξη ημωνοδοτήσεων επί ερωτημάτων του Δήμου σε εκτέλεση προσωρινών διαταγών και αντίστοιχων παρατάσεων
Ημ/νια: 26/03/2024 14:51:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 99ΩΝΩΡΚ-1Θ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικέιου Αθήνων για την αντίκρουση της με ΓΑΚ 29388/2024 και ΕΑΚ 2749/2024 αίτησης για χορήγηση προσωρινής διαταγής του Αλεξάνδρου Κασίδη του Γεωργίου

Θέμα: για την παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικέιου Αθήνων για την αντίκρουση της με ΓΑΚ 29388/2024 και ΕΑΚ 2749/2024 αίτησης για χορήγηση προσωρινής διαταγής του Αλεξάνδρου Κασίδη του Γεωργίου
Ημ/νια: 26/03/2024 14:43:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 95ΗΣΩΡΚ-4ΡΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Ημ/νια: 26/03/2024 14:28:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 90Γ7ΩΡΚ-Ο2Κ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Έγκριση μελέτης: «iEastpelion– Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Ψηφιακής Διαδραστικής Εφαρμογής Κινητών Συσκευών για την Προβολή των Τοπικών Φυσικών και Πολιτιστικών Τουριστικών Πόρων της Περιοχής του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου» προϋπολογισμού 66.774,00 € συμπ....

Θέμα: «Έγκριση μελέτης: «iEastpelion– Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Ψηφιακής Διαδραστικής Εφαρμογής Κινητών Συσκευών για την Προβολή των Τοπικών Φυσικών και Πολιτιστικών Τουριστικών Πόρων της Περιοχής του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου» προϋπολογισμού 66.774,00 € συμπ. Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 26/03/2024 14:08:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ0Φ5ΩΡΚ-Η7Κ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση 08ης διά περιφοράς Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής»

Θέμα: «Πρόσκληση 08ης διά περιφοράς Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 26/03/2024 12:32:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ρ9ΒΨΩΡΚ-Θ4Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 173/2024 με Θέμα: «Ορισμός διαχειριστών/χειριστών των Θυρίδων του Δήμου μας στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr)».

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 173/2024 με Θέμα: «Ορισμός διαχειριστών/χειριστών των Θυρίδων του Δήμου μας στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr)».
Ημ/νια: 26/03/2024 11:40:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙ8ΡΩΡΚ-Ψ2Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 26/03/2024 11:07:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΧΧ9ΩΡΚ-ΨΒ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την προμήθεια αυτόματης πόρτας θαλάμου ανελκυστήρα.

Θέμα: για την προμήθεια αυτόματης πόρτας θαλάμου ανελκυστήρα.
Ημ/νια: 26/03/2024 09:35:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΚΧ9ΩΡΚ-Γ7Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Ημ/νια: 22/03/2024 14:43:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΨΙΝΩΡΚ-ΓΘΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Ημ/νια: 22/03/2024 12:34:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΡΤΦΩΡΚ-Ζ7Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου 172/2024 με Θέμα: «Συγκρότηση Πενταμελούς Επιτροπής παρακολούθησης του Προγράμματος Διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου μας».

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου 172/2024 με Θέμα: «Συγκρότηση Πενταμελούς Επιτροπής παρακολούθησης του Προγράμματος Διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου μας».
Ημ/νια: 22/03/2024 12:17:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 967ΒΩΡΚ-ΥΒΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΏΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΟΜΗΝΙΑ DANILEL)

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΏΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΟΜΗΝΙΑ DANILEL)
Ημ/νια: 22/03/2024 11:59:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 99ΡΑΩΡΚ-Α2Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την έγκριση της διοργάνωσης εκδηλώσεωνς στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου

Θέμα: για την έγκριση της διοργάνωσης εκδηλώσεωνς στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου
Ημ/νια: 22/03/2024 11:40:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΚΜΡΩΡΚ-Η1Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση ποσού λογω μη πραγματοποιήσης της εκδήλωσης

Θέμα: Αποδέσμευση ποσού λογω μη πραγματοποιήσης της εκδήλωσης
Ημ/νια: 22/03/2024 11:39:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΦΟΧΩΡΚ-ΜΡΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 2024

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 2024
Ημ/νια: 22/03/2024 11:20:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΚΖΡΩΡΚ-Ψ5Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (DANIEL)

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (DANIEL)
Ημ/νια: 22/03/2024 11:00:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡΒΔΩΡΚ-ΝΑΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ
Ημ/νια: 22/03/2024 10:40:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Σ4ΗΩΡΚ-ΕΦ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΗΛΙΟΥ

Θέμα: ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΗΛΙΟΥ
Ημ/νια: 22/03/2024 10:06:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒ16ΩΡΚ-ΝΗΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com