Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 8%,ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 4%,ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1% ΧΕΠ: Β/90,Β/113,Β/72,Β/128,Β/122,Β/103,Β/106,Β/120,Β/127,Β/91,Β/124,Β/89,Β/110,Β/93,Β/126,Β/109,Β/104,Β/121,Β/131,Β/57,Β/101

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 8%,ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 4%,ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1% ΧΕΠ: Β/90,Β/113,Β/72,Β/128,Β/122,Β/103,Β/106,Β/120,Β/127,Β/91,Β/124,Β/89,Β/110,Β/93,Β/126,Β/109,Β/104,Β/121,Β/131,Β/57,Β/101
Ημ/νια: 22/05/2024 12:12:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΧ5ΡΩΡΚ-ΘΘΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΧΟΡΕΥΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΧΟΡΕΥΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 22/05/2024 10:34:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΡΞΩΩΡΚ-3ΚΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρακτικό 6ης Ειδικής Συνεδρίασης 2024 (2ης) Λογοδοσίας Δημοτικής Αρχής του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου Ν. Μαγνησίας.

Θέμα: Πρακτικό 6ης Ειδικής Συνεδρίασης 2024 (2ης) Λογοδοσίας Δημοτικής Αρχής του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου Ν. Μαγνησίας.
Ημ/νια: 22/05/2024 09:18:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 61ΥΨΩΡΚ-ΞΙΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. πρωτ. 3757/15-04-2024 αιτήσεως του κ. Αλέξανδρου Καπανιάρη .

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. πρωτ. 3757/15-04-2024 αιτήσεως του κ. Αλέξανδρου Καπανιάρη .
Ημ/νια: 22/05/2024 08:35:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΣΒΖΩΡΚ-ΕΨ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την δαπάνη επίδοσης δικαστικού επιμελήτη ( ΡΑΔΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ )

Θέμα: για την δαπάνη επίδοσης δικαστικού επιμελήτη ( ΡΑΔΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ )
Ημ/νια: 22/05/2024 06:50:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΣΧΑΩΡΚ-Ψ7Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ταχυδρομικά τέλη

Θέμα: Ταχυδρομικά τέλη
Ημ/νια: 22/05/2024 06:45:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΓΙΡΩΡΚ-ΠΓΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 3ου ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ 3ου ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 21/05/2024 12:33:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ρ4Υ2ΩΡΚ-09Ν
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρακτικό 3ης Ειδικής Συνεδρίασης (1η Λογοδοσία Δημοτικής Αρχής 2024 ) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου Ν. Μαγνησίας.

Θέμα: Πρακτικό 3ης Ειδικής Συνεδρίασης (1η Λογοδοσία Δημοτικής Αρχής 2024 ) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου Ν. Μαγνησίας.
Ημ/νια: 21/05/2024 10:13:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΔΛ2ΩΡΚ-ΥΓΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου Απευθείας ανάθεση προμήθειας λοιπών ειδών υγιεινής κ Καθαριότητας των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου.

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου Απευθείας ανάθεση προμήθειας λοιπών ειδών υγιεινής κ Καθαριότητας των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου.
Ημ/νια: 21/05/2024 10:05:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΠΠΓΩΡΚ-Ο35
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Κατάταξη της μόνιμης υπαλλήλου Καπτσιανού Δήμητρας του Κωνσταντίνου, κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, σε μισθολογικό κλιμάκιο και βαθμό βάσει των διατάξεων του Ν.4354/2015 και του Ν.4369/2016 αντίστοιχα και...

Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Κατάταξη της μόνιμης υπαλλήλου Καπτσιανού Δήμητρας του Κωνσταντίνου, κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, σε μισθολογικό κλιμάκιο και βαθμό βάσει των διατάξεων του Ν.4354/2015 και του Ν.4369/2016 αντίστοιχα και χορήγηση οικογενειακής παροχής».
Ημ/νια: 20/05/2024 15:57:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΦ3ΦΩΡΚ-ΒΗ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΛΗΡΩΜΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

Θέμα: ΠΛΗΡΩΜΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
Ημ/νια: 20/05/2024 13:47:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 923ΘΩΡΚ-ΗΙΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024
Ημ/νια: 20/05/2024 13:03:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΨΓΛΩΡΚ-ΠΒΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Λήψη απόφασης περί έγκρισης προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας Α.Ε. (Αναπτυξιακή Πηλίου Α.Ε.) για την Πράξη «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ...

Θέμα: «Λήψη απόφασης περί έγκρισης προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας Α.Ε. (Αναπτυξιακή Πηλίου Α.Ε.) για την Πράξη «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ –ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ»
Ημ/νια: 20/05/2024 12:54:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 66Υ4ΩΡΚ-ΙΡ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 10/03/2024-09/03/2025

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 10/03/2024-09/03/2025
Ημ/νια: 20/05/2024 12:22:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ0ΒΜΩΡΚ-ΠΣΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024
Ημ/νια: 20/05/2024 12:02:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 66Ω4ΩΡΚ-3ΗΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΠ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΠ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024
Ημ/νια: 20/05/2024 11:51:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 93ΤΛΩΡΚ-8Η8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024
Ημ/νια: 20/05/2024 11:37:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ109ΩΡΚ-ΟΗΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων "Επισκευή του οχήματος KHΥ 9246"

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων "Επισκευή του οχήματος KHΥ 9246"
Ημ/νια: 20/05/2024 10:34:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΑ12ΩΡΚ-12Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024
Ημ/νια: 20/05/2024 10:23:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Φ47ΩΡΚ-ΔΞ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο «Επισκευή οχήματος ΚΗΥ 9246»

Θέμα: για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο «Επισκευή οχήματος ΚΗΥ 9246»
Ημ/νια: 17/05/2024 14:40:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ρ0ΞΚΩΡΚ-ΦΥΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com