Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Συγκρότηση Ειδικού Εκλογικού Συνεργείου που θα απασχοληθεί για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των εκλογών της 9ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου...

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Συγκρότηση Ειδικού Εκλογικού Συνεργείου που θα απασχοληθεί για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των εκλογών της 9ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αναλογούν στην Ελλάδα».
Ημ/νια: 04/06/2024 15:16:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΛΑ7ΩΡΚ-Φ5Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 2ου ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2 "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε ΖΑΓΟΡΑΣ, & ΤΗΣ Τ.Κ ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ & ΣΤΗ Δ.Ε ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ 2ου ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2 "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε ΖΑΓΟΡΑΣ, & ΤΗΣ Τ.Κ ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ & ΣΤΗ Δ.Ε ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 04/06/2024 15:15:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΡΒ4ΩΡΚ-3Κ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την ανάθεση της δαπάνης με τίτλο " Συντήρηση και Επισκευή Λοιπών Μηχανημάτων "

Θέμα: για την ανάθεση της δαπάνης με τίτλο " Συντήρηση και Επισκευή Λοιπών Μηχανημάτων "
Ημ/νια: 04/06/2024 14:59:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΒΔ8ΩΡΚ-Α16
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με ΘΕΜΑ: «Λειτουργία υπηρεσιών του Δήμου από την Παρασκευή 7 έως και την Κυριακή 9 Ιουνίου 2024, ενόψει των εκλογών της 9ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αναλογούν στην Ελλάδα,...

Θέμα: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με ΘΕΜΑ: «Λειτουργία υπηρεσιών του Δήμου από την Παρασκευή 7 έως και την Κυριακή 9 Ιουνίου 2024, ενόψει των εκλογών της 9ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αναλογούν στην Ελλάδα, προς εξυπηρέτηση και ενημέρωση των εκλογέων και των δικαστικών αντιπροσώπων και καθορισμός ωραρίου εργασίας των αρμόδιων υπαλλήλων».
Ημ/νια: 04/06/2024 14:49:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ρ7Ζ7ΩΡΚ-ΡΟΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΣΥΝΤΑΞΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ & ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΗΛΙΟΥ)

Θέμα: για ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΣΥΝΤΑΞΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ & ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΗΛΙΟΥ)
Ημ/νια: 04/06/2024 14:40:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΗΑΣΩΡΚ-Ε9Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση ποσού σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 65/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής

Θέμα: Αποδέσμευση ποσού σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 65/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής
Ημ/νια: 04/06/2024 14:40:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΨΛΒΩΡΚ-2ΒΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΣΥΝΤΑΞΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ, ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ)

Θέμα: για ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΣΥΝΤΑΞΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ, ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ)
Ημ/νια: 04/06/2024 14:38:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΓΧΣΩΡΚ-6ΟΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

αποδέσμευση ποσύ συμφωνα με την υπ. αριθμ. 64/2024 Απόφαση Δημοτικης Επιτροπής

Θέμα: αποδέσμευση ποσύ συμφωνα με την υπ. αριθμ. 64/2024 Απόφαση Δημοτικης Επιτροπής
Ημ/νια: 04/06/2024 14:37:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΣΖ1ΩΡΚ-ΧΜΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ με Θέμα: «Ορισμός υπεύθυνων υπαλλήλων (διαπιστευμένων αγγελιοφόρων) για τη συγκέντρωση και μεταφορά των αποτελεσμάτων των εκλογών της 9ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που...

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ με Θέμα: «Ορισμός υπεύθυνων υπαλλήλων (διαπιστευμένων αγγελιοφόρων) για τη συγκέντρωση και μεταφορά των αποτελεσμάτων των εκλογών της 9ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αναλογούν στην Ελλάδα».
Ημ/νια: 04/06/2024 14:28:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Γ4ΙΩΡΚ-Ρ6Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 04/06/2024 14:05:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ5ΓΘΩΡΚ-3ΟΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση ποσού

Θέμα: Αποδέσμευση ποσού
Ημ/νια: 03/06/2024 13:27:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒΙΠΩΡΚ-ΑΦΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Εισήγηση για 10η Αναμόρφωση εσόδων- εξόδων προϋπ/σμού, του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, οικ. έτους 2024 και υποβολή αυτής στο Δημ. Συμβούλιο για λήψη απόφασης»

Θέμα: «Εισήγηση για 10η Αναμόρφωση εσόδων- εξόδων προϋπ/σμού, του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, οικ. έτους 2024 και υποβολή αυτής στο Δημ. Συμβούλιο για λήψη απόφασης»
Ημ/νια: 03/06/2024 11:32:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΑΩΓΩΡΚ-ΚΟΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 291/2024 με Θέμα: «Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης για το έτος 2024 στον Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου».

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 291/2024 με Θέμα: «Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης για το έτος 2024 στον Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου».
Ημ/νια: 03/06/2024 10:04:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΧ3ΕΩΡΚ-ΑΥ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Λήψη απόφασης για την μεταφορά ταμειακού υπόλοιπου και κλείσιμο Λογαριασμών της κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου με την επωνυμία: ‘ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥΤ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ‘ και διακριτικό τίτλο: ‘ΚΕ.ΔΗ.ΖΑΜ’».

Θέμα: «Λήψη απόφασης για την μεταφορά ταμειακού υπόλοιπου και κλείσιμο Λογαριασμών της κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου με την επωνυμία: ‘ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥΤ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ‘ και διακριτικό τίτλο: ‘ΚΕ.ΔΗ.ΖΑΜ’».
Ημ/νια: 03/06/2024 09:09:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 68ΛΜΩΡΚ-ΘΤΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί πρόσληψης υδρονομέων Άρδευσης αρδευτικής περιόδου 2024 στον Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου».

Θέμα: «Περί πρόσληψης υδρονομέων Άρδευσης αρδευτικής περιόδου 2024 στον Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου».
Ημ/νια: 03/06/2024 07:52:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜΦΓΩΡΚ-ΤΗΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, που θα διεξαχθεί σύμφωνα: α) με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ 2γ του Ν.4412/2016, ...

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, που θα διεξαχθεί σύμφωνα: α) με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ 2γ του Ν.4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για το έργο : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ (DANIEL – ELIAS) ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Αγ. Ιωάννη και Χορευτού»
Ημ/νια: 31/05/2024 23:23:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ρ0ΧΟΩΡΚ-Υ0Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 1ου ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΧΟΡΕΥΤΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ 1ου ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΧΟΡΕΥΤΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 31/05/2024 15:18:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ρ2ΖΠΩΡΚ-Ξ5Γ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΣΥΝΤΑΞΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ, ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ)

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΣΥΝΤΑΞΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ, ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ)
Ημ/νια: 31/05/2024 12:41:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΜΤΦΩΡΚ-Β2Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΣΥΝΤΑΞΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ & ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΗΛΙΟΥ)

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΣΥΝΤΑΞΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ & ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΗΛΙΟΥ)
Ημ/νια: 31/05/2024 11:11:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΜΔ9ΩΡΚ-Ξ3Ε
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ Β΄ ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Β΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε 63/2024

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ Β΄ ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Β΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε 63/2024
Ημ/νια: 31/05/2024 10:53:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Γ5ΑΩΡΚ-238
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com