Πρόγραμμα Διαύγεια

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-07-2020 ΕΩΣ 31-07-2020, ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 5580/11-6-2020

Θέμα: ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-07-2020 ΕΩΣ 31-07-2020, ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 5580/11-6-2020
Ημ/νια: 23/09/2020 14:11:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΡΙ5ΩΡΚ-ΤΓΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 23/09/2020 13:19:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΡΘ1ΩΡΚ-Η5Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 2020 ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 7415/24-7-2020 ΣΥΜΒΑΣΗΣ (70% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ)

Θέμα: ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 2020 ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 7415/24-7-2020 ΣΥΜΒΑΣΗΣ (70% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ)
Ημ/νια: 23/09/2020 13:12:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΥ80ΩΡΚ-Κ6Τ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί κατανομής υπολοίπου χρηματοδότησης κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 9141/10-069-2020 εισηγήσεως της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Θέμα: Λήψη απόφασης περί κατανομής υπολοίπου χρηματοδότησης κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 9141/10-069-2020 εισηγήσεως της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Ημ/νια: 23/09/2020 13:09:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ7Κ1ΩΡΚ-ΡΙΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Ημ/νια: 23/09/2020 12:20:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΖΥΥΩΡΚ-Η2Ξ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΤΟΝΕΡ-ΜΕΛΑΝΙΑ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΤΟΝΕΡ-ΜΕΛΑΝΙΑ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 23/09/2020 11:40:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6141ΩΡΚ-ΗΣΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αναμόρφωση (7η) προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων 2020.

Θέμα: Αναμόρφωση (7η) προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων 2020.
Ημ/νια: 23/09/2020 11:02:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω09ΙΩΡΚ-ΥΩΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση Β΄ Τριμήνου εσόδων – εξόδων προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου Ζαγοράς– Μουρεσίου.

Θέμα: Έγκριση Β΄ Τριμήνου εσόδων – εξόδων προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου Ζαγοράς– Μουρεσίου.
Ημ/νια: 23/09/2020 10:25:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ05ΣΩΡΚ-Π87
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 309/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Ζαγοράς - Μουρεσίου και ορθή επανάληψη αυτής, κατόπιν εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.

Θέμα: Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 309/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Ζαγοράς - Μουρεσίου και ορθή επανάληψη αυτής, κατόπιν εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 23/09/2020 10:02:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΠ5ΙΩΡΚ-ΨΛ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 23/09/2020 09:25:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΗΜΚΩΡΚ-704
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ
Ημ/νια: 22/09/2020 13:54:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΞΘ0ΩΡΚ-ΚΒΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΘΕΜΑ 1ο : Αποδοχή ποσού 2.500,00€ από το Κληροδότημα Στακού – Φοινικοπούλου

Θέμα: ΘΕΜΑ 1ο : Αποδοχή ποσού 2.500,00€ από το Κληροδότημα Στακού – Φοινικοπούλου
Ημ/νια: 22/09/2020 13:05:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 65ΨΥΩΡΚ-Γ37
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Ημ/νια: 22/09/2020 12:16:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΚΜΑΩΡΚ-ΠΕ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 31/08/2020

Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 31/08/2020
Ημ/νια: 22/09/2020 11:53:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω972ΩΡΚ-04Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 31/08/2020

Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 31/08/2020
Ημ/νια: 22/09/2020 11:52:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 662ΚΩΡΚ-6ΤΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Ημ/νια: 22/09/2020 10:41:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΘΕ1ΩΡΚ-160
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 22/09/2020 09:05:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΧΤ6ΩΡΚ-ΘΟΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση για την προμήθεια εμβολίων για το προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση για την προμήθεια εμβολίων για το προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας
Ημ/νια: 22/09/2020 08:00:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΞΑΓΩΡΚ-Δ2Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓ. ΧΕΠ: Ζ/166,Ζ/167,Ζ/168,Ζ/169

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓ. ΧΕΠ: Ζ/166,Ζ/167,Ζ/168,Ζ/169
Ημ/νια: 22/09/2020 07:36:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΦΧ1ΩΡΚ-ΧΓ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 576/2020 με Θέμα: «Παροχή ειδών ατομικής προστασίας και γάλακτος σε δικαιούχους ωφελούμενους του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2020-2021».

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 576/2020 με Θέμα: «Παροχή ειδών ατομικής προστασίας και γάλακτος σε δικαιούχους ωφελούμενους του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2020-2021».
Ημ/νια: 21/09/2020 16:46:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Κ95ΩΡΚ-ΥΛΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com